Cesty za folklórom

Vhodné pre všetkých
Hudobno-folklórny film o ľudových zvykoch počas žatvy.