Dobrý deň, Patria (národnostný)

Publicistická relácia zo života poľskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku.