Utorkový klub

Komédia o žene, ktorá je po štyridsiatich rokoch manželstva náhle nútená prehodnotiť svoj život a pochopiť, že od neho dostala druhú šancu.