Reláciu najbližšie vysielame

Drišľakoviny

Nevhodné do 12 rokov
Hudobno - zábavný program skupiny Drišľak a jej hostí.
Drišľak sediac v krčme príde na to, že človek sa od narodenia až do smrti stále učí. Tak si postupne zaspomínajú na časy v škôlke, základnej škole, strednej, niektorí aj na vysokej, alebo v hudobnej škole, učňovke, či odborných kurzov a pod. Stretneme sa aj s Drišľakfajtou, ktorá sa zúčastňuje univerzity tretieho veku . Nakoniec Drišľak sedí v krčme a zistí, že k dispozícii je také množstvo informácii, že to nie je možné dostať do ľudského mozgu. Účinkujú : Drišľak, Petr Bende, Mužská spevácka skupina z Vechca, Detský folklórny súbor Cifroško z Vranova, Barbora Balúchová so skupinou, Michal Červienka .
Drišľak sa zamýšľa nad maskami, pretvárkou. Chystá sa na maškarný ples, z čoho samozrejme vznikajú humorné situácie. Nakoniec sa rozhodne vycestovať do Benátok a užiť si benátsku noc. Účinkujú Drišľak, Mario Harmonikas, Otokar Klein, balet DJZ Prešov. , Drišľak sa zamýšľa nad maskami, pretvárkou. Chystá sa na maškarný ples, z čoho samozrejme vznikajú humorné situácie. Nakoniec sa rozhodne vycestovať do Benátok a užiť si benátsku noc. Účinkujú Drišľak, Mario Harmonikas, Otokar Klein, balet DJZ Prešov.