Profesor František Makai

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Profil významného slovenského ortopéda.
Dokumentárny film predstavuje profesora Františka Makaia, významného neurochirurga, ortopéda a prednostu Ortopedickej kliniky v Bratislave. Moderátorka Dana Herrmannová ho navštívila na pracovisku i v domácom prostredí. Dozvedáme sa o zložitej a neľahkej ceste lekára, jeho pôsobení v Bratislave i na území ČR, kam odišiel pre nežičlivé pomery a zaujatosť proti nemu.