Motoristický magazín

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Majstrovstvá Slovenska automobilov do vrchu - Ostrá Lúka