Slovenské miniatúry

Vhodné pre všetkých
Videodokument o pôsobení Keltov na území dnešnej Bratislavy.
Lev na erbovom znamení bratislavskej župy /comitatus posoniensis/ začína svoju históriu, keď neznámy šľachtic Mikuláš Pálfy vďaka svojim úspechom proti Turkom vstupuje do dejín Slovenska. Palfyovci, ako dediční župani bratislavskej župy a kapitáni Bratislavského hradu vlastnili aj Hrad Červený Kameň. Tento chránili, zvelaďovali až do roku 1945, kedy ho opustili.