MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Slovenské miniatúry

Vhodné pre všetkých
Videodokument Gejzu Ďurjaka o bratislavských kostoloch.
Kresťanstvo 20. storočia malo svoje majáky viery v kostoloch, ktoré utvrdzovali veriacich v správnosti ich cesty. Tá bola často demolovaná husitstvom doby Masarykovej a primitívnym ateizmom obdobia, ktoré nám sľubovalo raj na zemi... Videodokument autora a režiséra Gejzu Ďurjaka, pripravený pre 20. storočie, platí aj v čase počiatku 3. tisícročia. Zablatenú pravdu bolo potrebné len očistiť, aby sa kostoly stali opäť míľnikmi na našej ceste životom, akými boli po stáročia. História Slovákov - Bratislavčanov je históriou kesťanstva, ich každodenného života. Modlidba svätého otca Jána Pavla II. v kláštore Uršuliniek potvrdzuje zavŕšenie zlých čias a dáva nádej do budúcnosti.