Chlapec do náručia

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
II. časť televízneho filmu. Príbeh o ľudskom dozrievaní vidieckeho chlapca.
Druhá časť trojdielneho televízneho filmu je príbehom mravného a ľudského dozrievania mimoriadne citlivého a vnímavého vidieckeho chlapca, ktorý sklamaný "prvou láskou" odchádza do Bratislavy, kde dospieva od naivného pohľadu na svet k poznaniu jeho reálnych, neraz i protirečivých súvislostí.