Slovenský dokument - veľký (Ešte si chvíľu s Kornelom pobudnúť)

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Dokumentárny film o Kornelovi Földvárim. Nerozpráva jeho životopis lineárne, ale vstupuje do jeho vnútra a hľadá postoje v rôznych životných situáciách.
Dokumentárny film približuje osobnosť Kornela Földváriho. Nerozpráva lineárne jeho životopis, ale vstupuje do jeho vnútra a hľadá jeho postoje v rôznych životných situáciách, objavuje a približuje šírku jeho záujmu, v ktorom sa dokáže suverénne pohybovať. Jednotlivé epizódy jeho života sú zasadené do rôznych prostredí, pričom sa mení rytmus rozprávania. Týmto dokumentom sa prehlbuje obraz o „mladom starcovi“ Kornelovi Földvárim, ktorého spôsob existencie a rôznorodosť aktivít môže byť zaujímavým prínosom aj pre mladú generáciu. "Dobrý človek je ten, ktorému môžete dôverovať’. A Kornelovi môžete dôverovať’." Povedala o ňom jeho manželka. Kornel Földvári o sebe: "Bol som tučný chlapček zvyknutý predovšetkým čítať’. Ja som si lepšie rozumel s mamou." " Aj počas tých najhorších udalostí cez vojnu som sa doma cítil bezpečne. Rodina držala spolu, vedel som , že nikto nikoho neopustí." " Pre mňa najcennejšia kvalita rodinného života je ten pocit istoty a spolupatričnosti, ktorý nezávisí od blahobytu."