Malé biblické príbehy

Vhodné pre všetkých

Ježiš sa zhovára s Nikodémom