Parlamentné voľby 2023
Parlamentné voľby 2023

Biblia: Mojžiš

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD Európska tvorba
Dráma. Mojžiš, ktorý vyviedol Židov z Egypta.. Podľa biblického príbehu.
Výpravný historický film nás zavedie do dôb pradávnych a prevedie nás osudom muža, ktorého si vybral Hospodin, aby doviedol Izraelitov do zasľúbenej krajiny. Sledujte výpravný príbeh zachytávajúci život Mojžiša tak, ako je zapísaný v Starom zákone. Faraón Ramses nariadi usmrtiť všetky židovské deti, ale Mojžiš, ktorého vloží jeho mama do košíka a pustí dole Nílom, prežije, pretože sa ho ujme princezná a vychová ho ako brata nástupcu trónu Memefta. Mojžiša vyzve Boh, aby vyviedol svoj ľud z Egypta do zasľúbenej zeme. Mojžiš váha, ale prijme úlohu. Memeft napokon súhlasí s odchodom Židov z Egypta po tom, čo krajinu zasiahne sucho a hladomor.