Podaj mi ruku a poď

Podaj mi ruku a poď - na zaujímavý výlet do prírody.