Podaj mi ruku a poď

Detský program
Podaj mi ruku a poď - na zaujímavý výlet do prírody.