Športová televízia
Športová televízia

Na ľudovú nôtu

Vhodné pre všetkých
Zostrih zaujímavých folklórnych programov.