Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Čo nie je v čítanke

Nevhodné do 12 rokov
O svojom živote a tvorbe hovorí slovenský básnik a spisovateľ Štefan Moravčík.