Mimi a Líza

Vhodné pre všetkých Audio komentár HD Európska tvorba
Animovaný seriál o dvoch kamarátkach, nevidiacej Mimi a vidiacej Líze, ktoré na spoločných výpravách do fantázie zisťujú, že náš svet sa dá vidieť rôznymi spôsobmi.
Animovaný seriál, ktorého hlavnou myšlienkou je konfrontácia dvoch svetov: vidiaceho a nevidiaceho dievčatka, ale tiež sveta prísnych pravidiel a bezhraničnej fantázie. Dve kamarátky, Mimi a Líza na spoločných výpravách do fantázie zisťujú, že náš svet sa dá vidieť rôznymi spôsobmi. V druhom pláne tu zaznieva aj motív potreby tolerancie a inakosti. Téma príbehov, náročné výtvarné spracovanie a invenčná réžia Kataríny Kerekesovej vytvárajú pre detského diváka mimoriadny umelecký i emocionálny zážitok. Mimi a Líza sa tentoraz vyberú na zvláštny výlet - na preteky do podzemia. Ich favoritkou je dážďovka Nela, šampiónka v rovnobehu. Čo sa však stane, keď Nela zistí, že sa omylom dostala na súťaž v orientačnom behu? Dokážu jej Mimi s Lízou pomôcť? Všetko sa dozviete z nášho veselého večerníčkového príbehu. Pozor, začína sa slávna Dážďovka Tour!
Animovaný seriál o dvoch kamarátkach, nevidiacej Mimi a vidiacej Líze, ktoré na spoločných výpravách do fantázie zisťujú, že náš svet sa dá vidieť rôznymi spôsobmi.