Slovenské kino

Dvojka | Piatok 30.08.2019, Neviditeľný hrdina


Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD

Súvislosti historického vývoja aj súčasného nazerania na slovenský film.

Slovenské kino je cyklus celovečerných autorských dokumentárnych filmov, v ktorom sa na dejiny a súčasnosť slovenskej kinematografie pozerajú mladí dokumentaristi. Využívajúc rôzne dokumentaristické postupy a štýly, sa v jednotlivých filmoch analyzujú súvislosti nielen spoločenské a dobové, ale aj menej formálne a známe. Prinášajú pozoruhodné informácie, dávajú ich do nových súvislostí a miestami veľmi prekvapivo odhaľujú historické fakty. Slovenská audiovizuálna kultúra je v cykle Slovenské kino chápaná ako súčasť širšieho kultúrno-spoločenského priestoru. Cyklus nechce byť len dejinami slovenskej kinematografie v obrazoch, ale aj zásadnou autorskou interpretáciou tém jeho jednotlivých častí.

Nájdete nás na Facebooku