Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Slovenské kino

Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Dnešní dospelí detskí herci reflektujú, ako sa príbehy a témy z filmov, v ktorých hrali, zrkadlia v ich reálnych životoch.
Detský hrdina prešiel v slovenskom filme rôznymi vývojovými fázami, častokrát odzrkadľujúcimi spoločenský vývoj. Optika detí či konfrontácia detského a dospelého sveta hrá dôležitú úlohu v rámci našej kinematografie. Nakoľko však filmári porozumeli detskému svetu? Podarilo sa im ho zachytiť pravdivo? V piatich kapitolách dokumentu HRA NA DIEŤA dnešní už dospelí detskí herci objavujú paralely medzi vlastným osudom a príbehmi svojich filmových postáv. Slovenské kino je cyklus celovečerných autorských dokumentárnych filmov, v ktorom sa na dejiny a súčasnosť slovenskej kinematografie pozerajú mladí dokumentaristi. Využívajúc rôzne dokumentaristické postupy a štýly, sa v jednotlivých filmoch analyzujú súvislosti nielen spoločenské a dobové, ale aj menej formálne a známe. Prinášajú pozoruhodné informácie, dávajú ich do nových súvislostí a miestami veľmi prekvapivo odhaľujú historické fakty. Slovenská audiovizuálna kultúra je v cykle Slovenské kino chápaná ako súčasť širšieho kultúrno-spoločenského priestoru. Cyklus nechce byť len dejinami slovenskej kinematografie v obrazoch, ale aj zásadnou autorskou interpretáciou tém jeho jednotlivých častí.