Drišľakoviny

Nevhodné do 12 rokov Európska tvorba
Hudobno-zábavný program s hudobnou skupinou Drišľak a jej hosťami.