Pesničky na zimu

Vhodné pre všetkých
Hudobno-zábavné pásmo o zime s poprednými slovenskými interpretmi.