Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Reverend

II. časť televíznej inscenácie o živote a diele Jozefa Murgaša, významného svetového vynálezcu, talentovaného maliara a slovenského vlastenca.