Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Folklórny festival Východná - zostrihy (Dvadsaťročná Šaffova ostroha)

Vhodné pre všetkých
Záznam 58. ročníka FF Východná 2012 - Dvadsaťročná Šaffova ostroha - 20. výročie celoštátnej súťaže sólistov tanečníkov v ľudovom tanci
Záznam 58. ročníka FF Východná 2012 - Dvadsaťročná Šaffova ostroha - 20. výročie celoštátnej súťaže sólistov tanečníkov v ľudovom tanci. Každoročne sa v posledný májový víkend v zemplínskej obci Dlhé Klčovo – v rodisku vynikajúceho a osobitého tanečníka, nositeľa ľudových tradícií Juraja ŠAFFU – stretávajú milovníci ľudového tanca a interpreti, členovia folklórnych súborov, skupín a neorganizovaní bez rozdielu veku zo Slovenska i zahraničia na celoštátnej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou ŠAFFOVA OSTROHA. V tomto roku sa konal jubilejný XX. ročník. Organizátormi tohto podujatia sú Národné osvetové centrum Bratislava, Prešovský samosprávny kraj, Obec Dlhé Klčovo a Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou Počas dvadsiatych rokov sa na tejto súťaži zúčastnilo 1 607 tanečníkov, ktorí predviedli 858 tancov z rôznych regiónov Slovenska. Sprevádzalo ich 814 muzikantov. Od roku 2004 sa na tomto podujatí zúčastňujú aj tanečníci z Čiech, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Spolu ich bolo 83. Na tohtoročnom folklórnom festivale vo Východnej sa v programe Dvadsaťročná Šaffova ostroha predstavia sólisti, tanečníci v ľudovom tanci, ktorí počas jej histórie v jednotlivých kategóriách získali najvyššie ocenenie – laureát. Zámerom programu je predstaviť interpretov z rôznych regiónov Slovenska i zo zahraničia. Nebudú v ňom chýbať nositelia ľudových tradícií – tanečníci nad 60 rokov, ktorí sú zaradení do Zlatého fondu a ktorí sú inšpirujúcim vzorom pre talentovaných tanečníkov a choreografov.