Rozum nadovšetko

Záverečná časť pôvodného televízneho triptychu na motívy slovenských rozprávok.