Tour de France 2022
Tour de France 2022

Rozum nadovšetko

Vhodné pre všetkých Audio komentár
I.časť pôvodného televízneho trojdielneho filmu na motívy slovenských rozprávok.
Prvá časť triptychu rozpráva príbeh dvoch sestier, ktoré sa vydali a po odchode z domu prestali navštevovať svojich rodičov. Ich mama sa preto veľmi trápila. Raz sa ich otec v krčme požaloval vyslúžilému vojakovi a ten mu poradil, aby dal zhotoviť drevenú truhličku a všade rozhlásil, že našiel poklad. Obe nevďačné dcéry sa hneď dohrnuli na návštevu, a ako to dopadlo, o tom rozpráva náš príbeh.. návštevu a o tom ako dopadla rozpráva náš príbeh v živote vykonali. Ich mama sa preto v dajú napraviť s pomocou rozumu, šikovnosti a vtipu.