Misia bratov Konštantína a Metoda

Vhodné pre všetkých Audio komentár HD
Dokument
Najneskôr v auguste 867 prišli Konštantín, Metod a ich učeníci do Benátok. Konštantín v Benátkach obhájil spor o používanie slovanského jazyka v liturgii s trojjazyčníkmi (pilátnikmi), ktorí uznávali ako bohoslužobné iba tri jazyky: hebrejský, latinský a grécky. Keď koncom roka 867prišli do Ríma, pápež Hadrián II. im vyšiel oproti so všetkými mešťanmi až pred brány mesta, pretože niesli ostatky sv. Klementa, ktorý bol rímskym pápežom - mučeníkom, a ktoré Konštantín našiel počas svojej misie na Kryme. Pápež Hadrián II. schválil staroslovenské bohoslužobné knihy a povolil staroslovenskú liturgiu.