Misia bratov Konštantína a Metoda

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD Európska tvorba
Dokumentárna séria o živote a pôsobení sv. Konštantína - Cyrila a jeho brata Metoda na Veľkej Morave.
Keď sa Metod vrátil na Veľkú Moravu asi v roku 874, obnovil učilište a zaviedol staroslovenský jazyk do bohoslužieb. Bavorskí kňazi na to reagovali veľmi negatívne, pretože to videli ako porušenie latinskej tradície. Ďalším sporom bolo používanie dodatku Filioque v Nicejsko - carihradskom vyznaní viery, ktoré Metod nepoužíval, pretože sa nepoužívalo v Ríme a ani v Byzancii, ale používalo sa vo Franskej ríši. Za najväčšieho podnecovateľa týchto sporov sa považuje franský kňaz Viching, ktorý vycestoval do Ríma a ohovoril tam Metoda...