Karol (Karol - človek, ktorý sa stal pápežom 3/4)

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár Európska tvorba
Dráma. Svoj život zasvätil službe Bohu...
Karol Wojtylla sa stal pápežom. Veriaci na celom svete sa tešia - no veliteľstvo KGB je právom znepokojené. "Cirkev už teraz nebude nemá. Bude konečne hovoriť. Bude hovoriť hlasom svojho pápeža" - povedal Ján Pavol vo svojom prvom prejave. A zatiaľ čo podnikal apoštolské cesty po celom svete a svojimi slovami vlieval silu a nádej i tým, ktorí ju už stratili, jeho nepriatelia robia všetko preto, aby podkopali jeho prestíž a autoritu. A sú rozhodnutí pápeža umlčať - nielen obrazne, ale doslova.