Karol (Karol - človek, ktorý sa stal pápežom 4/4)

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár Európska tvorba
Dráma. Svoj život zasvätil službe Bohu...
Po atentáte dlho visel život Svätého otca na vlásku. Vďaka starostlivosti lekárov a jeho nezlomnej vôli žiť, sa ako zázrakom postavil na nohy. A opäť sa pustil do boja za uskutočnenie svojho veľkého sna: aby náboženstvá na celom svete viedli ľudské srdcia k mieru na zemi. Osobný lekár si robí - a oprávnene - starosti o pápežovo zdravie. No Ján Pavol mal vždy veľa práce a staral sa predovšetkým o iných, nie o seba. Aj doslova pár hodín pred operáciou nádoru sa prihovoril k veriacim a vyzýval ich, aby neboli ľahostajní k bolesti nevinných obetí konfliktu v Bosne.