Tour de France 2022
Tour de France 2022

Jurošík

Detský program
Animovaný seriál o zbojníkovi Jurošíkovi a nešťastnom zemepánovi./Spomíname na herca Stanislava Dančiaka/
Animovaný kreslený seriál o zbojníkovi Jurošíkovi a večne nešťastnom zemepánovi. Veselé príbehy, v ktorých Jurošík stretáva rôzne rozprávkové postavičky a zažíva nevšedné humorné situácie. Všetko sa to väčšinou skončí dômyselným ozbíjaním zemepána o mešec dukátov a dobre známou vetou: "Ach, ja nešťastný zemepán!" Jurošík však nielen berie , ale aj dáva... V rámci svojho zbojníckeho remesla sa vždy snaží byť láskavý a spravodlivý. Jurošík chytil zlatú rybku, ktorá mu chce silou-mocou splniť tri želania. Čo však robiť, keď zbojník žiadne želanie nemá? Že by tu pomohol zemepán? Jurošík chytil zlatú rybku, ktorá mu chce silou-mocou splniť tri želania. Čo však robiť, keď zbojník žiadne želanie nemá? Že by tu pomohol zemepán?