Jurošík

Detský program
Animovaný seriál o zbojníkovi Jurošíkovi a nešťastnom zemepánovi.
Jurošík sa chystá na Mikuláša. Potrebuje k tomu však nielen mikulášsky prevlek, ale aj anjela a čerta. Keď naša trojica obdaruje deti v dedine, vyberie sa do kaštieľa. No zdá sa, že zemepán so svojím sluhom Pištom veľmi neposlúchali.