Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Legenda o rytieroch zo Sitna

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
Časozberný dokument o naštudovaní hudobno-scénického diela Oskara Rózsu a Petra Kollára žiakmi bratislavských základných škôl.
Príbeh hudobno-scénického diela vychádza z voľného prerozprávania starej slovanskej legendy o rytieroch zo Sitna, ktorí boli zakliati a uväznení v útrobách sitnianskeho vrchu. Je to príbeh o základných ľudských hodnotách - spolupatričnosti, bratstva, priateľstva, rešpektu, lásky k rodine a úcty k prírode. Súčasťou deja je aj návšteva solúnskych bratov Cyrila a Metoda, prinášajúcich písmo a vzdelanosť pred 1150. rokmi na naše územie. Premiérové uvedenie hudobno-dramatického diela Oskara Rózsu a Petra Kollára aj týmto výročím získava na svojej aktualite. Účinkujú: T.Pauhofová, Z.Kronerova, M.Čekovský, L.Latinák, I.Gogál, M.Noga, Š.Skrúcaný, 800 - členný detský Viva zbor!, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Oskara Rózsu.
2. kapitola "Každý je iný" . Časozberný dokument o naštudovaní hudobno-scénického diela Oskara Rózsu a Petra Kollára žiakmi bratislavských základných škôl.