Slávnosť vo vinici - Vinobranie

Vhodné pre všetkých

Zvykoslovie z oblasti Hontu viažúce sa k oberačkovým slávnostiam.