Viliam Gruska - pútnik slovenským časom

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár
Dokument o slovenskom folkloristovi Viliamovi J. Gruskovi. / Spomíname na Viliama Grusku /
Viliam J. Gruska patrí k výnimočným osobnostiam slovenskej kultúry. Jeho tvorba je nesmierne široká a svojou prácou zanechal stopu v rozličných umeleckých odboroch a médiách. Dokumentárny film zachytáva jeho tvorivé aktivity v čo najcelistvejšom tvare, nahliada do jeho súkromia a mapuje jeho spomienky a názory. Štruktúra filmu je odrazom jednotlivých línii v jeho tvorbe. Viliam Gruska bol tanečník i choreograf v Lúčnici (so súborom precestoval celý svet a účinkoval aj na legendárnych výstavách EXPO v Bruseli či Osake), je spoluzakladaľom scénografickú výroby v Slovenskej televízii, pracoval ako filmový architekt a po celom Slovensku navrhol 10 prírodných amfiteátrov ( medzi nimi aj Detvu a dnes už neexistujúcu Východnú). Ako autor pripravil množstvo folklórnych programov, po roku 1989 bol krátko predsedom Matice slovenskej. Natočil niekoľko dokumentárnych filmov, ktoré pracujú s etnografickým materiálom a zaznamenávajú premeny slovenskej spoločnosti v čase. V posledných rokoch sa Viliam J. Gruska venuje práci s mládežou.