Cyril a Metod Apoštoli Slovanov

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD Európska tvorba
PRAVDIVÝ PRÍBEH ZRODU NAŠEJ KULTÚRY. (pozn. povinná súčasť anotácie a noticky) Príbeh kresťanskej, kultúrnej i politickej misie solúnskych bratov Cyrila a Metoda a zároveň oboznamuje diváka s počiatkami šírenia kresťanstva v našich krajinách v rokoch 826 – 885.
Svätí Konštantín (Cyril) a Metod, dvaja byzantskí bratia narodení v 9. storočí sa stali významnými kresťanskými misionármi, ich misia ovplyvnila všetky slovanské národy, preto im právom prináleží titul apoštoli Slovanov. Koprodukčný česko-slovenský film natočený na motívy rovnomennej pôvodnej štvordielnej dokudrámy, prináša príbeh kresťanskej, kultúrnej i politickej misie oboch bratov a zároveň oboznamuje diváka s počiatkami šírenia kresťanstva na Veľkej Morave, teda v našich krajinách v horizonte rokov 826 – 885.