Človek nikdy nevie

Komédia Georgea Bernarda Shawa o tom, že postavenie človeka hrá prvoradú úlohu aj v jeho súkromí.