Človek nikdy nevie

Komédia Georgea Bernarda Shawa o tom, že postavenie človeka hrá prvoradú úlohu i v jeho súkromí.