Spoločník pána veľkomožného

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár

Príbeh z roku 1848, kedy dvaja mladí priatelia zisťujú, čo je v živote naozaj dôležité.

Historický príbeh odohrávajúci sa v r.1848 v čase, keď sa dobrovoľnícky ozbrojený zbor pod vedením SNR pokúsil o ovládnutie Slovenska a nastolenie slovenskej vlády. Na tejto dejinnej udalosti, odohrávajúcej sa na Myjave, autor vykreslil príbeh dvoch kamarátov, gymnazistu Janka Turjána a učňa Samka Boriča. V priamom stretnutí s prívržencami národného osamostatnenia i vtedajšej maďarskej vrchnosti sa hrdina Janko Turjan presvedčil o skutočných príčinách ťažkého života prostého ľudu aj o možnosti novej cesty k sociálnej spravodlivosti.