Fiaker číslo 21

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Televízna inscenácia klasickej francúzskej veselohry Eugénea Labichea o neverách pánov a sluhov v prostredí parížskej smotánky 19. storočia.
Televízna inscenácia klasickej veselohry francúzskeho dramatika E. Labicha ponúka hravý pohľad na nevery pánov a sluhov, pre ktorých sú hriechy a slabosti života ovládaného spoločenskými konvenciami paríž- skej smotánky 19. storočia bežnou súčasťou. Úsmevný pohľad na "strastiplný" osud milenca vydatej ženy a zároveň rodinného priateľa jej manžela, ktorý túži po sobáši ako po jedinej šanci oslobodiť sa zo zväzujúcich vzťahov.