Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Trezor

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár
Z listov Sládkoviča, Hroboňa, Vajanského, Škultétyho a Janka Jesenského.
O známej ľúbostnej pletke medzi štiavnickým študentom Andrejom Braxatorisom a meštianskou slečnou Máriou Pišlovou sa žiadna korešpondencia nezachovala. Vznikla však zbierka básní Marína a v roku jej vydania vstúpila do života Andreja Braxatorisa Sládkoviča už iná žena - Antónia Júlia Sekovičová, dcéra šafára z Hronseku. Z tohto vzťahu sú zachované listy plné nehy aj túžby po žene. Z obdivného a zamilovaného vzťahu Sama Bohdana Hroboňa k Češke Bohuslave Rajskej sa zachoval tiež pamätný list. Uchádzal sa o ňu aj sám Ľ.Štúr, tá sa však vydala za F.L.Čelakovského, čo ho zlomilo/ čo dokumentujú aj listy/. Z obdivu S.H.Vajanského sa zachovali listy z Pešli Idke Dobrovičovej, bratislavskej slečne... Jesenský a jeho listy Oľge Kraftovej...s "démonom erotiky".. romanca trvala 3 roky, ale Jesenský sa s Oľgou neoženuil.Jozef Škultúty a je jeho list z vacovského väzenia manželke Bobdane Makovickej ...