Fenomén21
Fenomén21

Štyridsaťštyri

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Dramatický príbeh z I.svetovej vojny.
Vzbura náhradného práporu 71. trenčianskeho pešieho pluku, ktorá vypukla na sklonku 1. svetovej vojny v srbskom meste Kragujevac, bola najväčšou a najtragickejšou vzburou v rakúsko-uhorskej armáde. Po jej potlačení bolo 44 jeho príslušníkov odsúdených na smrť a ešte v ten istý deň popravených. Film Paľa Bielika s Ivanom Mistríkom a Ctiborom Filčíkom, ktorý sa vracia k tomuto ozbrojenému vystúpeniu slovenských vojakov proti nezmyselnému zabíjaniu niekoľko mesiacov pred koncom 1. svetovej vojny, získal osobitné čestné uznanie a Cenu FIPRESCI na 11. MFF Karlove Vary 1958.