Fragmenty zo Slovenského štátu 1939 - 1945

Štvrtok 14.03.2019


Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky

Dokumentárny film o okolnostiach vzniku a existencii vojnového Slovenského štátu.

1. časť dokumentárneho cyklu, v ktorom sa tvorcovia pokúsia objektívne prehodnotiť politické a medzinárodné súvislosti vzniku vojnového Slovenského štátu. Išlo o zdôraznenie medzinárodnej politickej klímy, a o to ako sa ona prejavila na vnútropolitickej scéne, kde bola tendencia o úzku spoluprácu s Treťou ríšou. Realizátorom tejto myšlienky bola SHĽS, najmä jej radikálne krídlo. Vo filme boli použité archívne dobové dokumentárne filmy(týždenníky], ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej televízie, Filmového archívu Národného kinematografického centra v Bratislave. Iné archiválie boli získané z fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave.

1. časť dokumentárneho cyklu, v ktorom sa tvorcovia pokúsia objektívne prehodnotiť politické a medzinárodné súvislosti vzniku vojnového Slovenského štátu. Išlo o zdôraznenie medzinárodnej politickej klímy, a o to ako sa ona prejavila na vnútropolitickej scéne, kde bola tendencia o úzku spoluprácu s Treťou ríšou. Realizátorom tejto myšlienky bola SHĽS, najmä jej radikálne krídlo. Vo filme boli použité archívne dobové dokumentárne filmy(týždenníky], ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej televízie, Filmového archívu Národného kinematografického centra v Bratislave. Iné archiválie boli získané z fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave. , 1. časť dokumentárneho cyklu, v ktorom sa tvorcovia pokúsia objektívne prehodnotiť politické a medzinárodné súvislosti vzniku vojnového Slovenského štátu. Išlo o zdôraznenie medzinárodnej politickej klímy, a o to ako sa ona prejavila na vnútropolitickej scéne, kde bola tendencia o úzku spoluprácu s Treťou ríšou. Realizátorom tejto myšlienky bola SHĽS, najmä jej radikálne krídlo. Vo filme boli použité archívne dobové dokumentárne filmy(týždenníky], ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej televízie, Filmového archívu Národného kinematografického centra v Bratislave. Iné archiválie boli získané z fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Nájdete nás na Facebooku