Čas naplnil sa...

Životopisný dokument o diele poetky M.Haľamovej .