Čas naplnil sa...

Vhodné pre všetkých
Životopisný dokument o diele poetky M.Haľamovej .