Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Národný hriešnik

Život a tvorba spisovateľa Jána Lajčiaka. Z archívov Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej.