Tour de France 2022
Tour de France 2022

SNP – neznáma história

Nevhodné do 12 rokov
Cyklus diskusných relácií o mýtoch, spoločensko-politických súvislostiach a dopadoch významnej historickej udalosti našich dejín - SNP na životy ľudí a celej spoločnosti.
Fenomén našej histórie - sa zaoberá SNP z pohľadu historickej udalosti našich dejín, ktorá bola v minulosti účelovo interpretovaná. Práve tento úsek našich dejín mal a má toľko interpretov ako žiadna iná oblasť slovenských národných dejín. Preto kľúčové etapy života slovenskej spoločnosti v rokoch 1939 -1945 tvoria obsah jednotlivých častí nášho televízneho cyklu. V úvodnej časti hľadáme odpovede na príčiny ideologickej dezinterpretácie v minulosti, ako aj to, kde sa najvýraznejšie prejavila. PhDr. Ivan Kamenec, CSc. – historik, Historický ústav SAV Bratislava PhDr. Marek Syrný, PhD. – historik, Múzeum SNP Banská Bystrica Mgr. Norbert Kmeť, CSc. – politológ, Ústav politických vied SAV Bratislava