50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Povstaleckí letci

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Archívy o letcoch v Slovenskom národnom povstaní.Scenár a réžia Rudolf Urc.
Dokumentárny film o bojovej činnosti československých letcov v Slovenskom národnom povstaní. Vo filme spomínajú priami účastníci bojov, rozprávanie je podložené archívnymi zábermi. Výber účinkujúcich a ideové vyznenie filmu je však poznamenaný dobou vzniku relácie - rokom 1974.