Explózia

Televízny film o deťoch, ktoré sa aktívne zapojili do Slovenského národného povstania. Televízna adaptácia rovnomennej prózy Ruda Mórica.