Tour de France 2022
Tour de France 2022

Explózia

Nevhodné do 7 rokov Audio komentár
Televízny film o deťoch, ktoré sa aktívne zapojili do Slovenského národného povstania. Televízna adaptácia rovnomennej prózy Ruda Mórica.