50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Explózia

Nevhodné do 7 rokov Audio komentár
Televízny film o deťoch, ktoré sa aktívne zapojili do Slovenského národného povstania. Televízna adaptácia rovnomennej prózy Ruda Mórica.