MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Hadí princ

Vhodné pre všetkých
Poetický príbeh o láske a hodnote ľudskosti.
Pôvodná televízna hra pre mládež, napísaná na motívy starých indických mýtov. Nagraja, princ hadieho národa Nagov, spoznáva počas pobytu na zemi krásnu princeznú Himal. Jeho láska je však iba láskou hadieho srdca - spočíva v obdive ku kráse. Iba po mnohých peripetiách a utrpení dospieva Nagraja k poznaniu čo je to človek, ba stáva sa ním. Hra je určená dospievajúcej mládeži, môže však naplno zaujať i dospelého diváka.